Pracownicy budowlaniKiedy pracodawca ma obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych?

Pracownicy są niewątpliwie cenni dla każdej firmy i często decydują o jej sukcesie. Po stronie pracodawcy leży zapewnienie swoim pracownikom warunków, które umożliwią im spokojne i bezproblemowe wykonywanie swojej pracy. Czasami pracodawca, oprócz podstawowych obowiązków, jakie na nim ciążą, jest zobowiązany także do zapewnienia swoim pracownikom posiłków, np. korzystając z usługi cateringu dla firm.  Kiedy ma to miejsce i jakie są dokładne zobowiązania pracodawcy w tym zakresie?

 

Sytuacje, w których pracownikowi przysługuje posiłek regeneracyjny

Sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłków dla pracowników są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku. Mówi ono o obowiązku zapewnienia posiłków regeneracyjnych pracownikom wykonującym prace fizyczne, które:

  • powodują w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
  • powodują w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, a do tego
  • wykonywane są w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się na stałe temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25°C,
  • powodują w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, a do tego
  • wykonywane są na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (tzn. w okresie od 1 listopada do 31 marca),
  • wykonywane są pod ziemią,
  • przeprowadzane są w celu usuwania skutków klęsk żywiołowych itp.

Te same przepisy regulują także zasady dotyczące kaloryczności takiego posiłku (ok. 1000 kalorii) oraz zawartych w nim proporcji składników odżywczych. W przypadku pracodawcy, który nie prowadzi własnej stołówki pracowniczej, wygodnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług firmy cateringowej.